"Podwójnie" z serii "Niepokój" olej na desce, 20x20cm, 2016 r.
"Mężczyzna na złoto" z serii "Niepokój" 15x20cm, olej na desce, 2016 r.
"Kobieta na złotym" z serii "Niepokój", olej na desce, 20x20cm, 2016 r.
"Samotność w złocie" z serii "Niepokój", olej na desce, 20x20cm, 2016 r.
"Na złotym" z serii "Niepokój" olej na płótnie, 60x73cm, 2015 r.
"Sześcian" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 100x81cm, 2015 r.
"Kraj" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 60x80cm, 2015 r.
"Bez tytułu" z serii "Niepokój", olej na desce 50x40cm, 2014-15 r.
"Pustka" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 90x70cm, 2014-15 r.
"Zraniony" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 120x80cm, 2014-15 r.
"Zraniony II" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 120x80cm, 2014-15 r.
"W tłumie" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 100x80cm, 2014-15 r.
"W tłumie II" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 70x100cm, 2014-15 r.
"Odejście w światło" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 120x100cm, 2014-15 r.
"Kwiator" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 80x83cm, 2014-15 r.
"Dziecko" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 40x40cm, 2014-15 r.
"Do światła II" olej na płótnie, 120x100cm, 2014-15 r.
"Cień" z serii "Niepokój", olej na płótnie, 73x54cm, 2014-15 r.


Patrycja Kurus-Rosłoniec malarka urodzona 22 września 1990 r. w Chełmie.
Absolwentka Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni profesora
Wojciecha Cieśniewskiego.

"Sztuka Patrycji Kurus to rytuał oswajania lęku, a także próba wydostania się poza doświadczenie z nim związane, poprzez wprowadzenie rozgraniczenia między spojrzeniem wewnętrznym – osadzonym w doświadczeniu, a zewnętrznym spojrzeniem obserwatora.

 Artystka, próbuje uwolnić percepcję osadzoną w logice doświadczenia lęku, prezentując symbolicznie, wyjście postaci poza obszar własnych doświadczeń. Pokonanie izolacji wiąże się z możliwością zewnętrznego spojrzenia na siebie i na własne doświadczenie. Autorka przesuwa granicę percepcji na coraz bardziej zewnętrzne obszary, wykorzystując sam obiekt jakim jest obraz, gdzie nie tylko jego figura, ale  również obserwator przełamuje izolację doświadczenia, uzyskując szansę na wyzwolenie siebie poprzez, nie tylko dostrzeżenie różnicy między perspektywą wewnętrzną i zewnętrzną, ale również poprzez udział w doświadczeniu obrazu i identyfikację z jego problematyką.

Granice które należy pokonać żeby uwolnić siebie, piętrzą się w obrazach Patrycji Kurus pod postacią: zamkniętych przestrzeni, schodów, ludzkiego szpaleru czy wreszcie w postaci ram samego obrazu. Artystka podkreśla tym nieskończoność możliwych układów wewnętrznych i zewnętrznych, zaznaczając że percepcję możemy przesunąć na zewnątrz, zawsze względem jakiegoś układu ale nigdy całkowicie, w tym spostrzeżeniu zawiera się zarówno tragizm jak i nadzieja  – ilość klatek w jakich się znajdujemy, może być nieskończona ale ilość wyjść z nich – także.

 Artystka staje się mediatorką pomiędzy perspektywą zewnętrzną i wewnętrzną, funkcjonując zarówno jako podmiot dzieła, zaangażowany w sytuację oraz twórca analizujący proces, uzyskujący zewnętrzny ogląd spraw. Tym samym artystka włącza działania terapeutyczne w proces powstawania dzieła, uznając element terapii za pełnoprawny element sztuki – zarówno w procesie jej powstawania jak i w doświadczeniu z nią związanym."

Angelika Kordowska
Back to Top