Urodzony w 1987 roku w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje twórczo w zakresie plakatu, grafiki artystycznej i projektowej, rysunku prasowego i ilustracji, ponadto realizuje działania w przestrzeni publicznej, prowadzi warsztaty artystyczne, jest autorem prac teoretycznych. 

Twórca ponad stu plakatów i kilkuset ilustracji w prasie krajowej i zagranicznej (m.in. Holandia, Czechy, Francja;
ostatnio cykl plakatów związanych z wojną w Ukrainie dystrybuowany w Warszawie i rozpowszechniany za granicą m.in. Ogaki Poster Museum w Japonii ). 
Prace w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą.

W roku 2013 ukończył studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Rysunku prof. Zygmunta Januszewskiego i w Pracowni Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego, doktorat obronił  w 2022 r. pod kierunkiem prof. Lecha Majewskiego.

Od roku 2009 uczestniczył w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych krajowych i zagranicznych oraz w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, w których wielokrotnie był nagradzany. 
Laureat Stypendium Prezydenta RP i kilkakrotnie laureat Stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członek założyciel i wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Karykatury FECO Poland oraz członek Rady Muzeum
Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Ilustrator w magazynach i prasie codziennej.
Freedom
sitodruk/ papier archiwalny 

100 x 70 cm 

Plakat powstał w czasie wydarzeń we Francji dotyczących kontrowersji noszenia burek i zasłaniania twarzy przez kobiety ze względów religijnych. Jest to plakat-protest przeciwko uprzedmiotowieniu kobiet. Plakat prezentowany w przestrzeni publicznej ulic Warszawy, reprodukowany w książce The Art of Polish Poster (wyd. Bosz) prezentującej zjawisko i najważniejsze osiągnięcia polskiego plakatu

иди на хуй
digital, print/ papier
100 x 70 cm
​​​​​​​
Plakat stworzony w proteście przeciwko zbrojnej agresji i inwazji Rosji na Ukrainę. Plakat znany z przestrzeni publicznej, wielokrotnie reprodukowany, znajdujący się w kolekcjach muzealnych m.in. Muzeum Ogaki w Japonii, eksponowany w międzynarodowych konkursach na całym świecie. Plakat zakwalifikowany do finału konkursu 28 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie
i wystawy pokonkursowej.
 Peace Is Coming 
digital, print/ papier
100 x 70 cm

Plakat powstały po militarnej aneksji Krymu przez Rosję rozpoczynając tym samym wojnę Rosyjsko-Ukraińską. Plakat reprodukowany w roku 2014 na ulicach Warszawy jako protest przeciwko agresji i rosyjskiemu pojmowaniu pokoju. Plakat reprodukowany w Nowojorskim magazynie o sztuce Celebrating Print w artykule pt. New Variants in the Continuum of Polish Art Poster, biorący udział w wielu wystawach w Polsce i zagranicą.
 
Back to Top