"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
 "Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Akt", olej na płótnie, 75x41cm

"Akt", olej na płótnie, 75x41cm

"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 120x100cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
 "Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 100x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm
"Kompozycja", olej na płótnie, 90x80cm


Wybitny artysta urodził się w Połomii koło Rzeszowa w 1947roku. Ukończył studia malarskie w Krakowie (Wydział Malarstwa ASP, praca dyplomowa u Czesława Rzepińskiego). Za swój dyplom otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od 1972 r. mieszka i tworzy w Rzeszowie. 
Współzałożyciel słynnej Gruppy.

Był nauczycielem rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, od 9 lat jest dyrektorem BWA w Rzeszowie. Jest jednym z najbardziej znanych i uznanych artystów plastyków z Rzeszowa. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał mnóstwo nagród i wyróżnień. Wielokrotnie wyróżniany w konkursie „Obraz Roku Rzeszów”. Dwa lata temu otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

„Ryszard Dudek – pisze Piotr Rędziniak, artysta malarz i krytyk sztuki z Rzeszowa - to jeden z najczęściej w naszym środowisku nagradzany, wyróżniany artysta malarz. Jego malarstwo znalazło uznanie w rozmaitych gremiach jurorów w kraju i zagranicą. Obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach polski i świata. /.../

 Pamiętając o zasadach swojego mistrza Czesława Rzepińskiego, budowania całości płótna kolorem i formą, przetwarza temat na stworzony przez siebie alfabet figur geometrycznych, znaków, kształtów, które dają zaskakujący i abstrakcyjny finał. I tu zdaje się być pod względem formalnym, sposobu budowania obrazu spadkobiercą myśli kubistów, którzy przetwarzali przedmioty, wnętrza a nawet sylwetki ludzkie na figury geometryczne - składowe istoty formy obiektu. Kolor jest zatem w jego malarstwie drugim składowym elementem obrazu, który z jednej strony aranżuje jego dramaturgię, z drugiej strony ma dopełniającą rolę wypełnienia całości obrazu emocjonalnym pierwiastkiem. Kolor, zastosowana gama kolorystyczna, zestawione kontrasty barwne, ostatecznie decydują o tej wyjątkowej magicznej sile jego obrazów. /.../ Dlatego wobec jego obrazów nie sposób przejść obojętnie. Jednych mogą denerwować i odpychać. Drugich zachwycają , emocjonalnie i estetycznie absorbują. W jednym i w drugim przypadku jest tak, iż w obrazach Ryszarda Dudka zawsze zawarta jest ogromna ekspresja, atomowa dawka emocji, niekiedy trudu twórczego i entuzjazmu jaki towarzyszy artyście przy jego malowaniu.”
Back to Top