Urodził się w Połomii koło Rzeszowa w 1947 roku. Ukończył studia malarskie w Krakowie (Wydział Malarstwa ASP, praca dyplomowa u Czesława Rzepińskiego). Za swój dyplom otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od 1972 r. mieszka i tworzy w Rzeszowie. 
Współzałożyciel słynnej Gruppy.

Był nauczycielem rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, od 9 lat jest dyrektorem BWA w Rzeszowie. Jest jednym z najbardziej znanych i uznanych artystów plastyków z Rzeszowa. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał mnóstwo nagród i wyróżnień. Wielokrotnie wyróżniany w konkursie „Obraz Roku Rzeszów”. Dwa lata temu otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

„Ryszard Dudek – pisze Piotr Rędziniak, artysta malarz i krytyk sztuki z Rzeszowa - to jeden z najczęściej w naszym środowisku nagradzany, wyróżniany artysta malarz. Jego malarstwo znalazło uznanie w rozmaitych gremiach jurorów w kraju i zagranicą. Obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach polski i świata. /.../

 Pamiętając o zasadach swojego mistrza Czesława Rzepińskiego, budowania całości płótna kolorem i formą, przetwarza temat na stworzony przez siebie alfabet figur geometrycznych, znaków, kształtów, które dają zaskakujący i abstrakcyjny finał. I tu zdaje się być pod względem formalnym, sposobu budowania obrazu spadkobiercą myśli kubistów, którzy przetwarzali przedmioty, wnętrza a nawet sylwetki ludzkie na figury geometryczne - składowe istoty formy obiektu. Kolor jest zatem w jego malarstwie drugim składowym elementem obrazu, który z jednej strony aranżuje jego dramaturgię, z drugiej strony ma dopełniającą rolę wypełnienia całości obrazu emocjonalnym pierwiastkiem. Kolor, zastosowana gama kolorystyczna, zestawione kontrasty barwne, ostatecznie decydują o tej wyjątkowej magicznej sile jego obrazów. /.../ Dlatego wobec jego obrazów nie sposób przejść obojętnie. Jednych mogą denerwować i odpychać. Drugich zachwycają , emocjonalnie i estetycznie absorbują. W jednym i w drugim przypadku jest tak, iż w obrazach Ryszarda Dudka zawsze zawarta jest ogromna ekspresja, atomowa dawka emocji, niekiedy trudu twórczego i entuzjazmu jaki towarzyszy artyście przy jego malowaniu.”​​​​​​​​​​​​​​
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 100 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
z cyklu Akty
olej na płótnie, 75x41cm
​​​​​​​
z cyklu Akty
olej na płótnie, 75x41cm
​​​​​​
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 120 x 100 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 100 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
z cyklu Kompozycja
olej na płótnie 90 x 80 cm
 
Back to Top